URZĘDOWE

 

Zakład produkcji tablic aluminiowych - ponad 20 lat doświadczenia!

Systemy tłoczeń napisów w aluminium.

Tablice aluminiowe rejestracyjne spełniają wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji pojazdów i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Posiadamy certfikaty zgodności z warunkami technicznymi Instytutu Transportu Samochodowego oraz wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Mamy pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów. Dysponujemy własnymi samochodami do odbioru i transportu wycofanych tablic rejestracyjnych. Naszym odbiorcom zapewniami plastikowe kontenery na stare tablice.

Posiadamy własne oprogramowanie do elektronicznego składania zamówień na tablice rejestracyjne.

Udzielamy gwarancji na nasze produkty.

TABLICE REJESTRACYJNE PRODUKUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE na zlecenia otrzymane z Wydziałów Komunikacji Urzędów Miast i Starostw Powiatowych. NIE PRODUKUJEMY tablic na zamówienie osób prywatnych.

Zobacz także...